Beques

Beques

Per a nosaltres és important poder ajudar a col·legues, especialmente estudiants, per aque puguin participar en el Symposium.
Per això ens plau poder oferir un nombre limitat de beques a qui tingui dificultats per fer-se càrrec del cost de la inscripció allotjament.

Si desitges sol·licitar una beca per assistir al Symposium, sol·licita-la si us plau abans del 31 de desembre de 2019.
Tingues en compte si us plau que les beques només es poden sol·licitar per la inscripció primerenca. La data límit per la inscripció primerenca és el 31 de desembre de 2019.

El Comitè de Beques del Symposium pot necessitar posar-se en contacte amb els/lessol·licitants per e-mail si necessiten mes detalls.
Si us plau, sol·licita primer una beca, espera la decisió i desprès inscriu-te en el Symposium.