La llengua i el Symposium

El tema central del Simposi és la llengua i els múltiples mitjans a través dels quals ens comuniquem. Com la llengua ens uneix i com ens separa.

Som aquí per pensar i experimentar la manera que té la llengua d´estructurar les nostres relacions i com alhora té el poder d’incloure i excloure. Per tal d´assolir això, per primera vegada, el Simposi serà multilingüe: trilingüe, de fet, amb l´anglès, l´espanyol i el català com a idiomes de treball de l'esdeveniment.

Us convidem implicar-vos-hi, ja sigui mitjançant presentacions, fent tallers, conduint grups, o bé començant a pensar en unir-vos amb nosaltres online i involucrar-vos en una matriu multilingüe en què la comoditat del monolingüisme es veurà substituïda per una situació total més complexa i desafiadora.

No demanem als participants del programa científic que proporcionin traduccions professionals dels seus treballs. Considerem prou òptimes les traduccions generades automàticament, com ara a través de Google Translate, tot i no ser perfectes. Encoratgem, doncs, els companys a familiaritzar-se amb aquests programes online, fàcilment disponibles i bons d’utilitzar.

A continuació els organitzadors esbossem les nostres propostes sobre l'ús dels idiomes en els diferents espais del simposi on ens trobarem durant l'esdeveniment:

Conferències plenàries
Les conferències es faran en l'idioma en què han estat escrites. Utilitzarem intèrprets professionals per proporcionar una traducció simultània als altres dos idiomes del simposi. Els intèrprets també ens ajudaran en les discussions posteriors a la conferència. Les versions en PDF de les conferències estaran disponibles.

Sub-plenàries / comunicacions
Demanem a les persones que imparteixin conferències sub-plenàries i comunicacions que ens facilitin la traducció de la seva presentació en almenys una de les altres dues llengües del simposi (mitjançant Google Translate): aquesta estarà disponible en PDF. Indicarem amb antelació l´idioma en què tindrà lloc el sub-plenari / mesa de comunicacions.

Per a la resta dels espais, durant els debats, esperem disposar de traductors voluntaris, o bé que els recursos del propi grup facilitin la traducció.

Tallers
La llengua de cada taller s'indicarà en l'App del Simposi per avançat. Per facilitar la traducció entre llengües, esperem comptar amb l'assistència de traductors voluntaris i/o dels recursos del propi grup.

Social dreaming / Grups petits/mitjans, i grups sense conductor
La majoria dels grups experiencials seran multilingües. De tota manera, s'oferiran grups petits i mitjans en cadascuna de les tres llengües del Symposium. A l'inici de l'esdeveniment es demanarà que manifestem el nostre interès a assistir a un grup en anglès, espanyol, català, o multilingüe. Anticipem que els grups bi / multilingües utilitzaran els seus propis recursos per a traduir entre les diferents llengües.

Grup Gran
Els organitzadors hem explorat diferents formes de gestionar el trilingüisme en el context del grup gran. A les nostres discussions han sorgit diverses preguntes i inquietuds. Hem investigat i provat possibles solucions tecnològiques. Hem parlat sobre la possibilitat de tenir traductors i intèrprets treballant tant dins com fora del grup. Som capaços d'acceptar traductors i intèrprets externs no participants, o han de ser membres participants? Serà capaç el grup de treballar de forma multilingüe fent servir els seus recursos interns? Serem capaços de treballar acceptant l'alentiment inevitable del procés interactiu mentre traduïm entre llengües? Gravitarem cap al monolingüisme? Quin serà el paper dels convocants intentant mantenir el grup en el compromís trilingüe?